praca u nas - kwestionariusz zgłoszenia
Ochrona Danych Osobowych

Witamy na naszych stronach internetowych

Jesteśmy firmą dobrze zakorzenioną w rynku lokalnym, od początku działalności specjalizujemy się w pracach budowlanych związanych głównie z obsługą dużych inwestycji.

Naszą specjalizacją są prace betonowe:
- torkretowanie
- iniekcja ciśnieniowa
- zabezpieczenia antykorozyjne betonu
- budowa i remonty obiektów mostowych.

Stanowimy doskonale wyposażony zespół wyszkolonych specjalistów, dzięki czemu możemy zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług, poparty odpowiednimi certyfikatami.

Na nasze prace udzielamy gwarancji.

Poszukujemy pracowników:

W związku z realizacją projektu pn. "Zakup innowacyjnego urządzenia budowlanego", numer projektu

WND-RPZP.01.01.02-32-136/10

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 prowadzimy nabór:

  • Stanowisko pracy (I): Operator urządzenia wysokociśnieniowego
  • Stanowisko pracy (I): Operator urządzenia wysokociśnieniowego

więcej w dziale PRACA U NAS

:: Zakres naszych usług

Firma NIWA SZCZECIN Sp. z o.o. wykonuje prace związane z budową i remontami obiektów inżynierii lądowej. Naszymi podstawowymi usługami są:
» Torkret (beton natryskowy)
» Iniekcja
» Antykorozja betonu
NOWOŚĆ W OFERCIE
» Skuwanie hydrodynamiczne
» Czyszczenie hydrodynamiczne

Torkret (beton natryskowy)

Torkretowanie wykorzystuje się najczęściej do:
• Naprawy uszkodzonych fragmentów betonu
• Wzmocnienia konstrukcji betonowych
• Wyrównania ścian szczelinowych
• Zabezpieczania skarp

Wykonujemy roboty torkretowe dwiema znanymi metodami: metodą "na mokro" oraz metodą "na sucho".

Metoda "na mokro" polega na podawaniu mieszanki betonowej przygotowanej w torkretnicy o ustalonej konsystencji. Natrysk na obrabianą powierzchnię następuje przez podłączone do torkretnicy węże ciśnieniowe przy użyciu sprężonego powietrza.

Zalety metody "na mokro":
• Ustalenie konsystencji dla całego zarobu
• Jednorodność mieszanki
• Mniejsze zapylenie w miejscu pracy

Wady metody "na mokro":
• Przygotowana partia zarobu ma krótki czas obróbki
• Ograniczona możliwość stosowania materiałów o krótkim czasie obróbki
• Duże gabaryty torkretnicy (zawiera zbiornik na przygotowanie zarobu)

Metoda "na sucho" polega na podawaniu suchej mieszanki wężami ciśnieniowymi, a mieszanie z wodą następuje w dyszy. Ilość wody określa operator na podstawie wizualnej oceny natryskiwanej mieszanki.

Zalety metody "na sucho":
• Możliwość wbudowania niewielkiej ilości materiału
• Duża mobilność ze względu na małe gabaryty torkretnicy

Wady metody "na sucho":
• Zmienna ilość dozowanej wody
• Wymagane bardzo duże doświadczenie operatora
• Większe zapylenie w miejscu pracy

góra strony

Iniekcja ciśnieniowa

Naprawa elementów betonowych metodą iniekcji ciśnieniowej polega na wtłoczeniu przy użyciu specjalistycznej pompy iniektu w rysę. W tym celu wzdłuż rysy nawiercane są naprzemiennie otwory w taki sposób, aby przecięły rysę w połowie grubości naprawianego elementu. W otworach montowane są pakery, przez które wtłaczany jest iniekt.

Iniekcję ciśnieniową stosuje się najczęściej do:
• Scalania pękniętych elementów konstrukcyjnych
• Uszczelniania rys
• Tamponażu przecieków i uszczelniania rys w budowlach hydrotechnicznych

góra strony

Antykorozja Betonu

Zabezpieczenie antykorozyjne betonu polega na wykonaniu powłoki ochronnej odpornej na promieniowanie UV zapewniającej bardzo wysoki opór dyfuzyjny dla dwutlenku węgla, powodujący znaczne spowolnienie procesu karbonatyzacji betonu.

Typowe wykonanie powłoki ochronnej polega na:
• Oczyszczeniu powierzchni betonu z luźnych fragmentów betonu i środków antyadhezyjnych
• Wyrównanie powierzchni szpachlówką drobnoziarnistą
• Naniesienie warstwy powłoki ochronnej o określonej kolorystyce

góra strony

Roboty mostowe
Niwa Szczecin Sp. z o.o. realizuje roboty mostowe w zakresie konstrukcji żelbetowych, oraz roboty pomocnicze i towarzyszące wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej.
góra strony

W związku z realizacją projektu pn. "Zakup innowacyjnego urządzenia budowlanego", numer projektu WND-RPZP.01.01.02-32-136/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 zostały wprowadzone do oferty spółki 2 nowe usługi:

Skuwanie hydrodynamiczne

Usługa polega na usuwaniu dużych ilości betonu z obrabianych powierzchni. Grubość zdejmowanej warstwy zależy od głębokości uszkodzeń (karbonatyzacja, chlorki, korozja zbrojenia) i czyszczona jest do kilkunastu centymetrów. Skuteczne usuniecie uszkodzonej warstwy oraz prawidłowe przygotowanie powierzchni do naprawy wzorowo będzie spełniała wykonywana przy zastosowaniu zakupionego urządzenia technika wysokociśnieniowego strumienia wody. Jest to metoda selektywna, niepowodująca wibracji ani nie uszkadza odsłoniętego zbrojenia, jej wdrożona technologia jest bezpieczna i ekologiczna.

Czyszczenie hydrodynamiczne
Usługa polega na usuwaniu niepożądanych substancji z powierzchni obrabianego materiału podłoża. Technologia wysokociśnieniowego strumienia wody nie powoduje zapylenia charakterystycznego dla piaskowania. Regulując odpowiednio ciśnienia i przepływ można usunąć każdy rodzaj zanieczyszczenia bez względu na skład i konsystencję nie niszcząc przy tym materiału.
góra strony
© Copyright 2012 by Niwa | All Rights Reserved